CZY PRZEKAZYWANIE KATALOGÓW REKLAMOWYCH BĘDZIE OPODATKOWANE?

               Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie od 1 kwietnia 2013 podatku VAT od przekazywania ulotek i katalogów reklamowych. Polska Izba Artykułów Promocyjnych zwróciła się do Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Pana Tomasza Tratkiewicza z prośbą o wyjaśnienie i interpretację powyższego zagadnienia.

Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu ulotki i katalogi w wielu firmach są głównym narzędziem pracy, wprowadzenie powyższego opodatkowania może wiązać się ze spadkiem zainteresowania materiałami drukowanymi i w efekcie końcowym przełożyć się na spadek sprzedaży danej firmy. Już teraz katalogi są drogie, a co, jeśli w niedługiej przyszłości przyjdzie nam za nie płacić jeszcze 23% więcej?! Przepis ten z pewnością ograniczy możliwość prezentowania i sprzedaży oferty artykułów reklamowych, ponieważ w branży gadżetów reklamowych katalogi lub inne drukowane oferty są jednym z głównych sposobów komunikacji pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

Pomysł opodatkowania przekazywania drukowanych materiałów promocyjnych spotkał się z nieprzychylną opinią wielu firm. I tak na przykład Iwona Dulińska Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych mówi:

„Temat katalogów firmowych, broszur przekazywanych pracownikom na cele osobiste jest kolejnym prawnym niedoprecyzowaniem, które dotyka polskich przedsiębiorców. Katalogi - które są podstawową formą prezentowania oferty handlowej i narzędziem pracy, wydawane są w nakładach potrzebnych dla profilu i specyfiki firmy. Budżety reklamowe planowane są z wyprzedzeniem i ..... realizowane konsekwentnie. Wiadomo, że im większy nakład wydawnictwa, tym niższa cena jednostkowa. I jak możemy mówić o równości podmiotów gospodarczych, jeżeli katalogi ofertowe dużych sieci, produkowane w ilościach kontenerowych mają cenę kilkaset procent niższą od cen katalogu producenta, który ma na terenie Polski tylko 50 odbiorców? Zaznaczyć należy, ze te niższe nakłady to nasze polskie firmy. W jaki sposób rozliczać i jak definiować „broszury reklamowe? Czy dokumenty przekazywane pracownikom każdej firmy w ciągu roku (informacje, materiały szkoleniowe BHP, raporty roczne i inne) winny być sumowane do sumy 100 złotych? Czy interpretacja będzie dotyczyła również olbrzymiej ilości katalogów, materiałów informacyjnych i wydawnictw produkowanych przez nasze ministerstwa? Brak jasności prawnej pozwala na różne interpretacje, hamuje rozwój firm - którym odbiera się prawo do zarządzania budżetem reklamowym, a w sumie - ogranicza rozwój gospodarki i wpływy do budżetu. Nie tak nas uczono w uczelniach ekonomicznych.

Pamiętam niechlubną interpretację przepisów finansowych z około 1995 roku, gdzie niektóre urzędy skarbowe traktowały wizytówki firmowe jako ........ reklamę i tak też nakazywały kwalifikować ten wydatek. Wycofano się z takiej interpretacji w sposób cichy. Historia zatacza koło i zagarnęła w swoje tryby katalogi handlowe. Szkoda, ze jako przedsiębiorcy czynnie uczestniczymy w tym wydarzeniu, opłacając je. Niejasność prawa jest poniekąd polską specjalnością, szkoda, ze uderza bezpośrednio w każdego przedsiębiorcę i obywatela.”

 

Podobnego zdania jest Jolanta Kempa, Wiceprezes Inspirion Polska sp. z o.o., Członek Założyciel PIAP, która twierdzi, że wprowadzenie opodatkowania katalogów jedynie przyniesie dostawcom dodatkowe, wysokie koszty.

 

Plany Ministerstwa Finansów uważam za sprzeczne z zasadami wolnego rynku. Służą wyłącznie pozyskaniu dodatkowych środków do budżetu państwa, by sfinansować kolejne przywileje dla grup uprzywilejowanych. Nałożenie podatku VAT na ulotki i katalogi reklamowe będzie szkodliwe nie tylko dla naszej branży, ale dla całej gospodarki. Katalogi są niezwykle ważnym narzędziem wspierającym sprzedaż i marketing - jeśli ich cena wzrośnie, przestaną być atrakcyjnym sposobem dotarcia do potencjalnych nabywców. W konsekwencji może to oznaczać zmniejszenie obrotów firm, a na tym budżet państwa na pewno nie skorzysta. Jestem zdumiony, że rząd myśli tak krótkowzrocznie, a „eksperci" Ministerstwa Finansów nie analizują tego, jaki wpływ ma dana decyzja na rynek marketingu i promocji. Czy ktoś w ogóle zauważył, ile osób z naszej branży już straciło pracę, bo klienci musieli obciąć swoje budżety na upominki reklamowe?- Jakub Wlazło Prezes RITF advnet Polska Sp.z o.o.

 

Powyższe planowane zmiany nie muszą jednak być jednoznaczne z koniecznością opodatkowania VATem wszystkich katalogów czy broszur informacyjnych. Jeżeli materiały te będą wpisywały się w definicję upominków o malej wartości, będzie można skorzystać z tego właśnie wyłączenia. Jeżeli natomiast materiałów nie będzie można uznać za „prezenty o małej wartości”, trzeba będzie naliczyć i odprowadzić od nich należny VAT. Na stronie PIAP czytamy też, że „Zgodnie z przepisami przekazywanie prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli jednostkowa cena (koszt wytworzenia) prezentu nie przekracza 10 zł. Opodatkowanie nie będzie konieczne także przy droższych prezentach. Jeśli podatnik będzie prowadził ewidencję pozwalającą ustalić tożsamość odbiorców prezentów a łączna wartość przekazywanych prezentów nie przekroczy w roku podatkowym 100 zł. Od kwietnia, tak samo trzeba będzie postępować z przekazywanymi drukowanymi materiałami reklamowymi. Co także ważne, te same zasady odnoszą się do przekazania broszur reklamowych pracownikom na cele osobiste.”

Źródło: http://www.piap-org.pl

 

Przemysław Symonides